Werkwijze


De werkwijze bij een overlijden

De werkwijze bij een overlijden is voor u wellicht iets geheel nieuws. Eigen stijl uitvaartzorg is hiermee bekend. Naast u hierbij te helpen, kunt u hier stap voor stap in het kort lezen wat de werkwijze is bij een overlijden.

  • Bij een overlijden thuis, dient u altijd eerst contact op te nemen met de huisarts. Daarna kunt u ons bellen, dag en nacht. We maken dan op de door u gewenste tijd een afspraak en komen dan naar u toe. Tijdens dit eerste gesprek kunt u het volgende verwachten:
  • We maken kennis;
  • Luisteren naar uw verhaal;
  • Wij vertellen wat er de komende dagen gaan gebeuren.
  • Vervolgens is er dan eerst de zorg voor de overledene, het verzorgen en opbaren. Wij vragen altijd of u wilt helpen bij de laatste verzorging. U kunt helpen bij:
  • De kleding uitzoeken;
  • Het wassen en aankleden;
  • De ruimte van opbaren sfeervol inrichten. Voor de¬†opbaring zijn er verschillende mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld in een uitvaartcentrum of kerk maar thuisopbaring is ook bijna altijd mogelijk. Het bijzondere van thuisopbaring is dat nabestaanden zo vaak als zij wensen bij de overledene kunnen zijn. De vertrouwde omgeving geeft mensen bovendien de gelegenheid om rustig en op eigen wijze afscheid te kunnen nemen. Indien de wens bestaat om thuis opgebaard te worden, dan zullen wij alles in het werk stellen om dit te kunnen realiseren.
  • Hierna gaan we met elkaar op weg om de uitvaart voor te bereiden. Aandacht voor de wensen van de overledene, maar ook voor de nabestaanden.

Vanaf het overlijden tot en met de dag van de uitvaart zijn er zoveel momenten die niet opnieuw kunnen worden gedaan en daarom nemen en geven wij de tijd om te komen tot de juiste keuzes.

Eigen stijl uitvaartzorg helpt u te informeren, inspireren en begeleiden om te komen tot een mooi en uniek afscheid.