Verkeersregels voor een rouwstoet

Verkeersregels voor een rouwstoet
mrt 26, 2021

Misschien herkent u het wel: u nadert een kruising, er zijn geen verkeerslichten maar een rouwstoet kruist uw pad. U krijgt het een beetje warm en denkt bij uzelf: “hoe zat het ook alweer? Wat waren ook alweer de verkeersregels voor een rouwstoet?” In de praktijk merk ik dat veel mensen het niet meer zo goed weten. Daarom zet ik het even op rijtje.

Hoe herkent u een rouwstoet?

Een rouwstoet heeft in Nederland een speciaal herkenningsteken waaraan alle verkeersdeelnemers een rouwstoet kunnen herkennen. Het gaat om een zwarte vlag met witte reflecterende strepen. De vlaggen moeten aan de linker- en rechterkant van de begrafenisauto’s en particuliere volgauto’s bevestigd worden.

Verkeersregels voor een rouwstoet voor u als andere weggebruiker

Op een gelijkwaardige kruising of splitsing (dus zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden) mag u de rouwstoet niet doorsnijden. Dit betekent dat u de rouwauto en alle volgauto’s van de rouwstoet moet laten voorgaan, ongeacht van welke kant de rouwstoet komt.

Rijdt u op een voorrangsweg of rotonde en komt er een rouwstoet vanuit een zijweg? Dan mag u deze rouwstoet in principe doorsnijden. Maar u toont wel fatsoen als u ook in dit soort situaties de rouwstoet voor laat gaan. Zorg er altijd voor dat u het overige verkeer niet in gevaar brengt.

Wilt u als voetganger of fietser een zebrapad of de weg oversteken maar nadert er een rouwstoet? Dan moet u wachten tot deze voorbij is. Overtreding van deze voorrangsregels levert een boete van € 90,00 op.

De bovengenoemde voorrangsregels gelden niet officieel bij een rouwstoet zonder vlaggen, maar toon respect voor uw medemens en wacht even.

De verkeersregels van een rouwstoet wanneer u er zelf onderdeel van bent

Wanneer u met de auto meerijdt in een rouwstoet, geldt het volgende voor u: Op gelijkwaardige kruisingen, zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden , heeft u voorrang op andere weggebruikers. Ongeacht van welke kant u komt

Maar…..

Op voorrangskruisingen, rotondes, kruispunten met verkeerslichten, invoegstroken en uitritten gelden voor u de normale verkeersregels. Dus moet u altijd stoppen voor een rood verkeerslicht. En voorrang verlenen aan verkeer op een voorrangsweg of rotonde.

Let op
De vlaggen ontvangt u van de uitvaartondernemer en mogen alleen gebruikt worden om de overledene naar de begraafplaats of het crematorium te begeleiden. Daarna gaan de vlaggen terug naar de begrafenisondernemer en gelden weer de normale verkeersregels.

Bianca Tange