Welke uitvaartkosten aftrekken van de belasting?

Uitvaartkosten aftrekken van de belasting
jun 2, 2023

De algemene kosten van een uitvaart liggen gemiddeld tussen de € 3.900,- en € 9000,-. Dit hangt af van uw persoonlijke wensen, maar het is sowieso toch een behoorlijke uitgave. Niet iedereen weet dat u bepaalde begrafenis- en crematiekosten van de belasting mag aftrekken. Daarom vindt u in deze blog meer informatie over uitvaartkosten aftrekken van de belasting.

Welke uitvaartkosten aftrekken van de belasting:

Zijn de kosten van een begrafenis aftrekbaar?

Ja, sommige begrafeniskosten zijn aftrekbaar. Niet van de inkomstenbelasting maar van de erfbelasting. Het gaat daarbij om standaard uitvaartkosten, zoals:

 • kleding en verzorging van de overledene;
 • rouwadvertenties, bloemen, condoleanceregister en rouw- en bedankkaarten;
 • urn of kist;
 • graf of andere rustplaats;
 • grafsteen en het plaatsen ervan;
 • koffietafel;
 • huur van de aula;
 • herdenkingsdienst of kerkdienst.

Let op: Had de overledene een uitvaartverzekering die (een deel van) deze kosten dekt? Dan moet u het deel dat de verzekeraar uitkeert van bovenstaande kosten aftrekken. Alleen de kosten die niet verzekerd zijn, trekt u dus af van de erfbelasting.

Is een grafsteen aftrekbaar?

Ja, ook een (normale) grafsteen en de plaatsing ervan zijn aftrekbaar van de erfbelasting – als ze niet door een uitvaartverzekering worden vergoed.

Is een crematie aftrekbaar?

De belastingdienst maakt geen verschil tussen een begrafenis of crematie. De kosten zoals beschreven bij vraag 1 mag u dus ook van de erfbelasting aftrekken bij een crematie.

Welke kosten mag ik niet aftrekken?

U kunt dus bovengenoemde uitvaartkosten aftrekken van de belasting. Er zijn ook kosten die niet direct met de uitvaart te maken hebben, maar met de financiële afwikkeling van het overlijden. Deze mag u meestal niet aftrekken van de erfbelasting:

 • Verklaring van erfrecht. Deze heeft u nodig als u toegang wilt krijgen tot de bankrekeningen van de overledene. Met een verklaring van erfrecht toont u aan dat u erfgenaam bent.
 • De akte van verdeling. Hier staat in wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis wordt verdeeld.
 • De kosten van een uitbestede overlijdensaangifte inkomstenbelasting. In het jaar van overlijden moet u voor een overleden dierbare nog een keer aangifte inkomstenbelasting doen. U kunt dit uitbesteden aan bijvoorbeeld een belastingadviseur, maar de kosten daarvoor mag u niet aftrekken.
 • De makelaarskosten als de woning van de overledene wordt verkocht.
 • De beloning voor een eventuele executeur. Een executeur regelt de erfenis namens de erfgenamen. Soms regelt hij of zij ook de begrafenis of crematie.

Let op: voor een overleden dierbare moet u aangifte inkomstenbelasting doen

Uitvaartkosten kunnen dus van invloed zijn op de erfbelasting die u betaalt. Doordat u bepaalde standaard uitvaartkosten mag aftrekken, kan de erfbelasting lager uitvallen. Op de inkomstenbelasting zijn de uitvaartkosten niet van invloed. Maar let op: voor het jaar waarin uw dierbare is overleden, moet u voor hem of haar wél aangifte inkomstenbelasting doen. Dit doet u met het aangifteformulier F, dat u van de belastingdienst krijgt.
Of u nu een uitvaartverzekering heeft of niet: een overlijden kan van invloed zijn op de belastingaangifte.

Bianca Tange