De tijd tussen het overlijden en de uitvaart

Bianca TangeNieuws

Tijd tussen overlijden en de uitvaart

Wanneer iemand overlijdt moet er veel geregeld worden. Er breekt een hectische periode aan, waarbij binnen een aantal dagen veel beslissingen genomen moeten worden. Het is hierbij vaak voor veel mensen niet duidelijk hoe het zit met de tijd tussen het overlijden en de uitvaart. Hier zijn wettelijke regels voor vastgelegd.

Tijd tussen het overlijden en de uitvaart

Volgens de Wet op de lijkbezorging (Wlb) is het in Nederland verplicht om een overledene binnen zes werkdagen te begraven of cremeren, maar niet eerder dan 36 uur na het overlijden. Wanneer iemand overlijdt moet de uitvaart uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.
Er zijn een aantal redenen voor die termijn van 36 uur. Zo moet de politie nog strafrechtelijk onderzoek kunnen doen als er vragen zijn over de doodsoorzaak. Ook geeft dit nabestaanden de tijd om de uitvaart te regelen.

Uitzonderingen

Er zijn onder bepaalde omstandigheden uitzonderingen m.b.t. de tijd tussen het overlijden en de uitvaart. In bepaalde gevallen kan er uitstel worden verleend, bijvoorbeeld wanneer er familie moet overkomen uit het buitenland. Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de regels voor begraven en cremeren.

Op welke dag vindt de uitvaart plaats

Op welke dag de uitvaart plaats vindt, hangt af van verschillende zaken:

  • Zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn geen formele werkdagen. Hierdoor kan er flink wat tijd tussen het overlijden en de begrafenis of crematie zitten;
  • Wanneer iemand bijvoorbeeld op vrijdag overlijdt, dan moet hij of zij uiterlijk op de tweede maandag na het overlijden worden gecremeerd of begraven. Maar eerder mag natuurlijk ook;
  • Indien er nog feestdagen tussen zitten, dan kunnen er soms wel tien dagen verstrijken tot de uitvaart plaatsvindt. Hier hoeft u uiteraard geen uitstel voor aan te vragen;
  • De wensen van de nabestaanden. Zij bepalen op welke dag ze afscheid willen nemen van hun dierbare, als dat maar binnen de wettelijke termijn gebeurt.

Kortom de dag wordt ook samen met u bepaald, waarbij we uiteraard de regels in acht nemen.

Hulp bij uw uitvaart

U en uw nabestaanden staan er uiteraard niet alleen voor bij het regelen van een uitvaart. Wij verzorgen eerlijke uitvaarten waarbij uw wensen voorop staan. Wilt u uw wensen en mogelijkheden met ons bespreken? Naast het downloaden en invullen van ons wensenboek kunt u vrijblijvend een afspraak maken om alle mogelijkheden geheel vrijblijvend te bespreken.