Rouwgeschenk

Wanneer iemand in uw naaste omgeving een dierbare verliest, wilt u graag uw steun betuigen. Dit kan heel goed d.m.v. een rouwkaart. Echter wilt u soms iets meer betekenen, of wilt u hem / haar iets geven als steunbetuiging. Maar wat is hierin gepast? Vaak worden...