Regelen na een overlijden

Regelen na een overlijden - checklist aangeboden door Eigen Stijl Uitvaartzorg
okt 5, 2020

In onze vorige blogs heeft u kunnen lezen welke instanties ingelicht moeten worden en welke bankzaken geregeld moeten worden na een overlijden.
Naast deze zaken moet u nog verschillende zaken regelen na een overlijden.
Dit hangt natuurlijk ook af van de persoonlijke situatie van de overledene en de nabestaanden.
Wij hebben hieronder op een rijtje gezet, waar u aan moet denken bij een overlijden. Zo kunt u dit lijstje afvinken.

Direct regelen na een overlijden:

 • Arts waarschuwen i.v.m. verklaring van overlijden;
 • Nagaan of er een testament en/of een codicil is (de overledene kan beschikkingen getroffen hebben omtrent de uitvaart);
 • Contact opnemen met een uitvaartondernemer of uw uitvaartverzekeraar;
 • Nagaan of er een uitvaart- of levensverzekering is;
 • Akte van overlijden vragen (dat loopt meestal via de uitvaartondernemer).

Overige spoedeisende zaken:

 • Werkgever en/of uitkeringsinstantie informeren en aanvragen van overlijdensuitkeringen;
 • Bank(en) op de hoogte stellen;
 • Een verklaring van erfrecht laten opstellen;
 • Via de verklaring van erfrecht nieuwe bevoegdheden voor bankrekeningen regelen;
 • Rekeningen eventueel opheffen of op een andere naam laten overschrijven;
 • De noglopende betalingen doen;
 • Aanvragen van (aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huursubsidie;
 • Aanvragen van pensioen;
 • Alle instanties waar de overledene verder geregistreerd staat op de hoogte stellen van het overlijden.

Minder spoedeisende zaken:

 • Regelen van voogdij; aanvragen van kinderbijslag, kinderopvang of gezinshulp;
 • informeren van overheid i.v.m. studiefinanciering;
 • Inventariseren van automatische afschrijvingen, creditcards, betaalcheques en deze zo nodig opzeggen;
 • Inventariseren van banksaldi per overlijdensdatum;
 • Lopende schulden inventariseren (belastingschuld, hypotheekschuld, uitvaartkosten enz.);
 • (In)boedel inventariseren en zo nodig laten taxeren;
 • Innen van verzekeringsuitkeringen (evt. aflossen van hypotheekverplichtingen);
 • Bankkluis openen, eventueel legen en opzeggen;
 • Effectendepots nagaan en regelen van beheer van onroerend goed en effecten;
 • Verdeling van de boedel (na aangifte voor de successiebelasting enz.);
 • Koninklijke onderscheidingen (lintjes) van de overledene terugsturen.

Een korte alfabetische checklist van praktische zaken:

Door papieren als bankafschriften en agenda’s na te gaan kunt u erachter komen welke zaken wellicht nog opgezegd moeten worden:

 • Abonnementen op bijvoorbeeld sportclubs;
 • Abonnementen op krant, weekblad of tijdschrift;
 • ANW uitkering stopzetten of juist aanvragen;
 • Auto (Motorrijtuigenbelasting);
 • Automatische afschrijvingen;
 • Bedrijfsvereniging;
 • Belastingdienst;
 • Belastingaangifte invullen;
 • Belasting lagere tarieven aanvragen indien relevan;
 • Creditcards;
 • Donorregister;
 • Gegevens bij energiebedrijf;
 • Gegevens bij huiseigenaar, woningbouwvereniging;
 • Overlijdensuitkering aanvragen;
 • AOW aanvragen of stopzetten;
 • Huursubsidie stopzetten of juist aanvragen;
 • Huur opzeggen
 • Hypotheken;
 • Kinderbijslag;
 • Kinderopvang;
 • Leaseauto;
 • Leningen;
 • Notaris;
 • Pensioenfonds;
 • Sociale Dienst;
 • Sociale netwerken op internet stoppen (LinkedIn, Facebook, Twitter etc.(;
 • Studiefinanciering stopzetten of juist aanvragen;
 • Uitkerende instanties (bijvoorbeeld AOW of ANW);
 • Verzekeringen opzeggen of naam aanpassen (bijvoorbeeld WA, levensverzekering, brand-, inboedel- of reisverzekering);
 • Voogdij;
 • Werkgever;
 • Ziektekostenverzekeraar

Duidelijkheid regelen na overlijden

Wij hopen dat u d.m.v deze lijst wat meer duidelijkheid heeft omtrent het dingen regelen na een overlijden en het inlichten van instanties. Uiteraard kunt u ook altijd met uw vragen bij ons terecht. Ook na de door ons verzorgde uitvaart van uw dierbare, kunt u ons ten alle tijden contacteren bij vragen. Wij helpen en ondersteunen u graag.

Bianca Tange