Even voorstellen

Naast Bianca kunt u de volgende personen tegenkomen:Anneke Duvekot-Bimmel

Even voorstellen

Mijn naam is Anneke Duvekot-Bimmel. Ik ben sinds een aantal jaar ritueelbegeleider en doe dit als ZZP-er onder de naam ‘Zeeuws Licht ritueelbegeleiding’. Ik werk met heel veel uitvaartondernemers samen. Zo ook met Eigen Stijl Uitvaartzorg en daarom wil ik mij graag even voorstellen.

Even voorstellen - Anneke Duvekot

Foto gemaakt door Gwendolyn Pieters

Regelmatige samenwerking

Bianca en ik kennen elkaar al wat langer en kwamen elkaar weer tegen in dit werk. Zij als uitvaartondernemer en ik als ritueelbegeleider. Ik heb regelmatig met haar samengewerkt, waar zij de logistieke, praktische kant voor haar rekening nam, verzorgde ik de inhoud – samen met de familie – tijdens een persoonlijk afscheid van hun dierbare overledene.

Inmiddels heb ik voor Bianca al een aantal uitvaarten volledig mogen begeleiden en uitvoeren, tijdens periodes van grote drukte en vervang ik haar in vakantieperiodes. Dit werk vraagt veel en het is goed om momenten in te plannen om ‘op adem te komen’.
Bianca en ik zijn verschillende personen. Toch durf ik het aan, te zeggen dat ik het werk voor Eigen Stijl Uitvaartzorg vergelijkbaar uitvoer als Bianca dit doet: rustig, we nemen de tijd die er voor nodig is, persoonlijk en transparant over de kosten.

Persoonlijk afscheid goed begeleiden

Het verdriet en gemis kan ik niet wegnemen. Wel kan ik helpen om een persoonlijk afscheid goed te begeleiden. Ik ben er van overtuigd dat dit helpt om de draad van het leven daarna weer voorzichtig op te pakken…