Langdurige rouwstoornis, een erkende aandoening vanaf heden

Langdurige rouwstoornis erkend - Eigen Stijl uitvaartzorg
apr 30, 2022

Rouw is een proces, waar eigenlijk geen tijd voor staat. Het gemis blijft altijd, maar ieder gaat er op zijn eigen manier mee om. Voor sommigen is dit erg lastig en moeilijk. Zij lopen tegen veel dingen aan en kunnen zich moeilijk aanpassen aan de veranderingen na het overlijden van zijn of haar dierbare. Men spreekt dan over een langdurige rouwstoornis. Deze is vanaf heden officieel erkend als psychische aandoening. Voor nabestaanden die het, ook na langere tijd, niet lukt om het leven weer op te pakken, kan dit een opluchting zijn.

Wat is een langdurige rouwstoornis?

Na een overlijden van een dierbaar persoon is rouw een menselijke reactie. Het gaat gepaard met gevoelens van verdriet, boosheid, angst, verlangen, het vermijden of juist koesteren van spullen die aan de dierbare doen denken en concentratieproblemen.  Wanneer u last heeft van een langdurige rouwstoornis, vindt u het enorm moeilijk om u aan te passen aan de veranderende omstandigheden na het overlijden. Ook na langere tijd. U heeft een hoge mate van aanhoudende rouwreacties. Hierdoor wordt uw dagelijkse leven, zoals zorgdragen voor uzelf en anderen, werk of huishouden ernstig beperkt.

Langdurige verstoring van rouw na uitzonderlijk verlies

Niet iedereen heeft last van langdurige en verstoorde rouwklachten. Of iemand te maken krijgt met langdurige rouwklachten, hangt van een groot aantal factoren af. Uit onderzoek blijkt dat dit soort klachten zich voornamelijk ontwikkelen na een zogenaamd ‘uitzonderlijk verlies’ zoals:

  • Moord;
  • Suïcide;
  • Of als gevolg van een ramp.

Erkenning en zorgvergoeding voor rouwklachten

Er is sprake van een rouwstoornis wanneer normale rouwreacties zoals:

  • intens verdriet
  • eenzaamheid;
  • boosheid;
  • en moeite met acceptatie van het verlies,

zodanig heftig zijn en lang aanhouden dat deze het dagelijks leven verstoren.

Dat deze vorm van rouw nu erkend is als psychische aandoening kan veel betekenen voor nabestaanden bij wie rouwreacties veel invloed hebben op het dagelijks leven. Deze diagnose kan nabestaanden de erkenning geven, dat ze het heel zwaar hebben, maar vooral ook toegang tot hulp die echt wat bij kan dragen. Alleen behandelingen van formeel erkende aandoeningen worden vergoed. Behandeling voor langdurige rouwstoornis kan nu dus vergoed worden en dat is zeer belangrijk.

Online zelftest voor hulp bij rouw

Wie aan het rouwen is en na wil gaan of de rouwklachten die worden ervaren, reden tot zorg zijn, kan online terecht voor de rouwmeter, een zelftest. Met deze test kunt u stap-voor-stap bekijken of en welke hulp past. Van praktische tips tot een specialistische behandelingen.

Bianca Tange