Kinderen meenemen naar de uitvaart

Kinderen meenemen naar de uitvaart - Eigen Stijl uitvaartzorg
okt 20, 2021

Het is een veelgehoorde vraag: “kunnen wij de kinderen meenemen naar de uitvaart?” Volgens de wetenschap is het in eerste instantie belangrijk om het kind zélf de keuze te laten of het wel of niet aanwezig wil zijn bij de uitvaart. Een kind niet betrekken bij alles wat er gaande is rond het overlijden, is volgens wetenschappers geen goed idee. Maar een kind dat bang is, zou daarentegen ook niet gedwongen moeten worden om mee te gaan naar de uitvaart.
Hieronder vindt u uitleg en tips hoe hiermee om te gaan.

Mening van de wetenschap

Marije Baudoin, therapeute op het gebied van verliesverwerking, vindt dat kinderen zelf de keuze kunnen maken of ze het sterfproces en de uitvaart willen bijwonen, hoe jong ze ook zijn. Zij vindt het belangrijk om kinderen overal bij te betrekken, voor zover ze dat zelf ook willen. Volgens haar helpt dat kinderen bij het verwerkingsproces.

Een kind géén inspraak geven, en het tijdelijk maar ergens onderbrengen tot de uitvaart en de eerste rouwperiode voorbij zijn, lijkt misschien een makkelijke oplossing. Toch is het een van de schadelijkste dingen die u kunt doen, vindt de Amerikaanse onderzoekster Clarissa Ann Willis. Op deze manier laat u een kind achter met het gevoel dat het buitengesloten wordt van de familie. Bovendien geeft het een kind geen kans om de dood te leren begrijpen.

Wat als een kind bang is?

Kinderen meenemen naar de uitvaart die bang zijn is geen goed idee. In dat geval kunt u uw kind de vrijheid geven zijn verdriet en gevoelens op een andere manier te uiten, zoals:

 • Een kaarsje aansteken;
 • Een gebedje zeggen;
 • Een plakboek maken;
 • Foto’s bekijken;
 • Zijn / haar verhaal laten doen.

Waarom kinderen meenemen naar de uitvaart?

Waarom het goed is kinderen mee te nemen naar de uitvaart heeft verschillende redenen. U vindt ze hieronder:

1. Het besef krijgen dat iemand dood is

Hoewel het volgens velen een goede zaak is om een kind zelf de uiteindelijke keus te geven of het wel of niet mee wil naar de uitvaart, zijn er een aantal argumenten om een kind te stimuleren om wel mee te gaan.
Belangrijk is dat het bijwonen van de uitvaart helpt bij het rouwproces. Wanneer een dierbare overleden is, begint er, ook voor kinderen, een langdurig proces om de dood te verwerken.
De eerste stap in dat proces is het leren beseffen dat diegene dood is. Pas dan kan begonnen worden met:

 • het verwerken van alle emoties rondom het overlijden;
 • jezelf aanpassen aan een leven waarin de overledene niet meer lijfelijk aanwezig is;
 • het geven van een plekje aan de gestorvene in het ‘nieuwe’ leven zonder diegene.

2. Afscheid nemen

Afscheid nemen helpt kinderen beseffen dat iemand dood is. Een uitvaart is een goede gelegenheid om afscheid te nemen. U kunt het kind ook meenemen naar de opgebaarde dode, mits u uw kind daar goed op voorbereidt. Het zien van het lichaam van de overledene kan bijdragen aan het besef van de werkelijkheid en de onherroepelijkheid van de dood.

3. Erkenning en steun

Kinderen meenemen naar de uitvaart kan gelegenheid geven om gedachten en gevoelens over de overledene te uiten. Door een kind deel te laten nemen aan het familierouwproces voelt het kind zich erkend en gesteund door zijn familie. Het hoeft het niet allemaal meer in zijn eentje op te lossen.

Begrip van de dood

Niet ieder kind zal begrijpen wat de dood is. Dit hangt af van een aantal factoren:

 • de persoonlijkheid van het kind;
 • de leefsituatie van het kind;
 • de dingen die het kind al heeft meegemaakt (bijvoorbeeld ziekte en eerdere sterfgevallen).

Daarnaast speelt leeftijd hierin natuurlijk ook een rol:

 • als kinderen 2 à 3 jaar oud zijn, is het voor hen ondenkbaar dat iemand als papa of mama voorgoed is verdwenen. Een echt begrip van abstracte dingen als ‘de dood’ of ‘nooit meer’ hebben ze nog niet;
 • tot een jaar of 5 klampen de meeste kinderen zich vast aan het idee dat een scheiding slechts tijdelijk is. De dood wordt door hen niet als iets definitiefs begrepen, maar meer als een verre reis of een diepe slaap;
 • in de periode 6 tot 9 jaar daagt het besef dat de dood iets definitiefs is. Dit gaat vaak gepaard met angstwekkende voorstellingen ervan;
 • pas vanaf een jaar of 9 jaar kunnen kinderen de dood zien als iets onherroepelijks en onvermijdelijks.

Kinderen meenemen naar de uitvaart helpt bij de verwerking

Kinderen die bij een begrafenis of crematie zijn geweest, zullen dus niet allemaal even goed door hebben wat het nu eigenlijk betekent wat ze daar hebben meegemaakt. Zoals gezegd hangt dat af van de leeftijd en persoonlijke factoren. Deze kinderen hebben echter wél de mogelijkheid om terug te grijpen op hun ervaringen en herinneringen rondom het overlijden, zodra ze wat ouder zijn en een beter begrip van de dood hebben ontwikkeld. Dit helpt hen bij de verdere verwerking van het overlijden.

Zoals u heeft kunnen lezen is het belangrijk om kinderen niet nadrukkelijk weg te houden bij een uitvaart. U kunt kinderen ook zelfs betrekken bij de uitvaart.

Natuurlijk is het wel van belang dat u uw kinderen voorbereidt op een uitvaart. Hier kunt u lezen hoe u kinderen kunt voorbereiden op een uitvaart.

Foto: www.bysensephotography.nl

Bianca Tange