Instanties inlichten na een overlijden

Instanties inlichten na een overlijden - checklist Eigen Stijl Uitvaartzorg
sep 21, 2020

Instanties inlichten na een overlijden: uit ervaring weten wij dat dit veel vragen oproept. Want welke instanties moeten dan worden ingelicht? Moet u dit zelf doen, of wordt dit voor u gedaan?
U kunt er niet zomaar van uitgaan dat alle instanties die er toe doen op de hoogte zijn van het overlijden. Het blijft zaak dat zelf ook te regelen en in de gaten te houden. Welke instanties u moet inlichten hangt ook af van de persoonlijke situatie van de overledene en de nabestaanden.

Wij hebben hieronder het volgende voor u op een rijtje gezet:

  • welke instanties ingelicht dienen te worden;
  • wie doet dit;
  • hoe gaat dit in zijn werk.

Instanties inlichten na overlijden

Nadat uw dierbare is overleden, moet dit zo snel mogelijk worden aangeven bij de gemeente. Hier is een verklaring van overlijden voor nodig. Wij van Eigenstijl Uitvaartzorg regelen dit voor u.
De gemeente stelt vervolgens verschillende instanties op de hoogte. Dit zijn ze:

Sociale Verzekerings Bank (SVB)

De gemeente brengt de SVB direct op de hoogte, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de eventuele Anw-uitkering. De Nabestaandenuitkering, Halfwezen- en wezenuitkering dient u zelf aan te vragen.

De Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt de nodige formulieren op, zodat de nabestaanden de laatste belastingzaken kunnen afhandelen. Als de overledene inkomstenbelasting moest afdragen, sturen ze een F-biljet. Ook sturen ze een aangifteformulier voor de eventuele erfbelasting.

Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen krijgt via de gemeente de persoonsgegevens en overlijdensdatum van de overledene door. Zij zetten vervolgens de betalingen aan waterschapsbelasting stop. De peildatum is op 1 januari voor deze belasting. Overlijdt iemand op 2 januari? Dan betaalt hij of zij alsnog het hele verdere jaar waterschapsbelasting.

Gemeentelijke belastingen

Voor overige gemeentelijke belastingen geldt dat de belastingplicht vervalt op het moment van overlijden. Aan de belastingplichtige wordt een eventueel teveel betaald bedrag teruggestort. Als er overgebleven huisgenoten zijn, krijgt de nieuwe belastingplichtige een nieuwe aanslag voor de rest van het jaar.

Het UWV

De gemeente geeft ook aan het UWV door dat iemand is overleden. Was de overledene ingeschreven bij het UWV, dan stopt de uitkering op de dag na het overlijden. Daarna bepalen zij, of nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering.

Meer zaken regelen

Natuurlijk zijn er nog meer zaken die geregeld moeten worden. Om het voor u zo overzichtelijk mogelijk te houden, leest u daarom hier meer over het regelen van bankzaken na een overlijden.

Vragen omtrent instanties inlichten na een overlijden

Heeft u vragen over het instanties inlichten na overlijden? Stel ze ons dan gerust. Ook hier zijn we voor om u bij te ondersteunen en te helpen.
Ook na de door ons verzorgde uitvaart van uw dierbare, kunt u ons ten alle tijden contacteren bij vragen. Wij helpen en ondersteunen u graag.

Bianca Tange