Huisdiercodicil

Bianca TangeNieuws

Huisdiercodicil - Eigen Stijl uitvaartzorg

Huisdieren zijn voor veel mensen niet uit ons leven weg te denken. Er zijn in Nederland heel wat mensen die hun huis delen met hun hond of kat. Maar wat gebeurt er met deze huisdieren wanneer het baasje overlijdt? Ook huisdieren blijven achter als hun baasje overlijdt. Het verschil met andere nabestaanden is dat huisdieren niet voor zichzelf kunnen zorgen. Een Huisdiercodicil biedt dan duidelijkheid voor een nieuw onderkomen.

Een onzekere toekomst wanneer het baasje komt te overlijden

Honden of katten die onderdeel zijn van een gezin met een breed netwerk rond zich heen, vinden vaak makkelijk een nieuw onderkomen indien het baasje overlijdt. Ze kunnen gewoon bij de nabestaanden blijven binnen het gezin, of binnen het netwerk is er vaak iemand die zich over de hond of kat ontfermt en deze een goed tweede huisje geeft.

Maar er zijn ook veel ouderen of alleenstaanden die een huisdier hebben voor de gezelligheid en voor de aanspraak. En hier zit ook de groep huisdieren die een nieuw onderkomen moeten hebben als hun baasje overlijdt. Veel huisdiereigenaren hebben niet vastgelegd wat er met hun huisdier moet gebeuren als ze komen te overlijden. Vaak komt het op de kinderen/nabestaanden aan om hierover een beslissing te nemen.

Huisdiercodicil

Voor veel huisdieren is het onzeker wat er met hen gebeurt als hun baasje is overleden. In zo’n 30 procent van de gevallen heeft hun eigenaar hier niet over nagedacht. Bij nog eens ruim 20% wordt de keuze aan nabestaanden overgelaten. Ongeveer 40% van de huisdieren wordt opgevangen door nabestaanden. Dit kan familie zijn maar ook vrienden of bekenden. Toch is dit in veel gevallen niet op papier gezet. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan of weten nabestaanden ook niet wat ze moeten doen met een achtergebleven huisdier.
Met name voor alleenwonende huisdiereigenaren is het van belang dat zij vastleggen wat er met hun huisdier moet gebeuren als zij er niet meer zijn.

Dit is dan ook de reden dat Eigen Stijl uitvaartzorg een Huisdiercodicil heeft opgesteld. Met dit document is het voor nabestaanden helder en duidelijk wat er met de achtergebleven huisdieren moet gebeuren als het baasje er niet meer is.

Officieel vastleggen in een testament

Het Huisdiercodicil is een hulpmiddel en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het is echter wel mogelijk om de toekomst van uw huisdier officieel vast te leggen. Dit zal dan moeten gebeuren in een testament die u bij de notaris opstelt. Of bij een organisatie die dieren opvangt na een overlijden.

Testamentaire last

In een testament kunnen allerlei verplichtingen voor de erfgenamen opgenomen worden als ze aanspraak willen maken op de erfenis. Wanneer de erfgenamen de opdracht niet uitvoeren kunnen andere erfgenamen naar de rechter stappen en deze hun het recht op de erfenis laten ontnemen. Een veel voorkomende reden voor een zogenaamde ‘testamentaire last’ is de verzorging van een huisdier. In dit geval kunt u laten opnemen dat een erfgenaam alleen aanspraak maakt op (een deel van) de erfenis wanneer deze zorg draagt voor het huisdier. In veel gevallen wordt op deze manier geld veilig gesteld voor de verzorging of herplaatsing van het huisdier. Er zijn wel bepaalde oorzaken waardoor het geld dat voor de verzorging is bedoeld, alsnog bij de erfgenaam terecht komt. Bijvoorbeeld wanneer het huisdier overlijdt. U kunt hiervoor extra aanwijzingen laten opnemen in het testament. Doet u dit niet dan gaat het geld alsnog naar de erfgenaam, omdat deze de plicht niet meer kan uitvoeren.

Bespreek uw wensen en uw huisdiercodicil

Zoals eerder vermeld is een huisdiercodicil een hulpmiddel en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. U doet er atijd verstandig aan, zeker wanneer geen testament is, uw wensen en ook uw wensen met betrekking tot uw huisdier(en) met uw nabestaanden of nabije omgeving te bespreken. Ook kunt zelf het wensenboek van Eigen Stijl uitvaartzorg invullen en het Huisdiercodicil hieraan toevoegen. U kunt ten alle tijden wijzigen en wijzigingen ook weer bespreken met uw omgeving. Dit geeft voor zowel uzelf als voor uw omgeving rust, wanneer u uw wensen op voorhand bespreekt, regelt en / of vastlegt.