Erfenis en schulden

Bianca TangeNieuws

Erfenis en schulden - Eigen Stijl Uitvaartzorg

Bij een erfenis denkt men vaak aan het erven van spullen en geld. Maar wat gebeurt er als iemand komt te overlijden die schulden had en u bent aangewezen als erfgenaam? Kunt u dan van de erfenis afzien? Het kan de nodige vragen oproepen. Daarom leest u in deze blog wat meer over erfenis en schulden.

Ben ik verplicht om de erfenis en schulden te accepteren?

Sommige mensen staan er niet altijd bij stil dat een erfenis ook flinke schulden met zich kan meebrengen. Dit is het geval wanneer de schuld een stuk hoger is dan het vermogen van de overledene. U weet niet altijd van iemand of hij of zij schulden heeft. Het accepteren van de erfenis kan dus zorgen voor een onaangename verrassing. De schuldeisers kloppen bij een overlijden namelijk aan bij de erfgenamen, tenzij u de erfenis niet accepteert. Het is namelijk ook mogelijk om de erfenis en schulden te weigeren of beneficiair te aanvaarden.

Erfenis en schulden weigeren

Als u bent aangewezen als erfgenaam, heeft u ook het recht om de erfenis te verwerpen, oftewel weigeren. Het komt namelijk best regelmatig voor dat de schulden het vermogen van de overledene ver overtreffen. Er is dan sprake van een negatieve erfenis. Dit betekent dat u verantwoordelijk wordt voor alle achtergelaten schulden als u de erfenis aanvaardt.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een slechte band had met de overledene en dus niks met de erfenis te maken wilt hebben. Als u de erfenis verwerpt krijgt een ander naaste familielid de kans om het (voorwaardelijk) te accepteren of ook te weigeren. Uw kinderen of kleinkinderen worden dan eerst tot de nalatenschap geroepen.

Het verwerpen van de erfenis loopt via de rechtbank. Het beste is om de schriftelijke verklaring zo snel mogelijk nadat u bent ingelicht over de erfenis in te dienen. Dit doet u bij een arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de overledene. Het is echter wel zo dat u ook geen verrichtingen mag uitvoeren die een erfgenaam wel zou doen. Denk hierbij aan zaken als het ontruimen van het huis van de overledene of toch spullen van de overledene voor uzelf houden. U wordt dan alsnog gezien als een wettige erfgenaam.

Wat als u de erfenis heeft geaccepteerd en niets van de schulden wist

Een veel voorkomende vraag rondom het onderwerp erfenis en schulden is: ‘Wat als ik de erfenis accepteer en er blijken later schulden te zijn?’ Dat kan namelijk ook gebeuren.
Hiervoor is op 1 september 2016 een wet is ingevoerd genaamd Bescherming Erfgenamen Tegen Schulden, afgekort BETS. U kunt terugvallen op deze wet wanneer u de erfenis aanvaardt, omdat u in eerste instantie denkt dat er niks aan de hand is en er later toch een schuld blijkt te zijn waar u niks van afwist of welke niet had voorzien. Een strenge voorwaarde hierbij is dat u vooraf echt geen weet had van de schulden. U krijgt dan alsnog de kans om de erfenis beneficiair te aanvaarden, omdat u dan op die wet kan terugvallen.

Beneficiair aanvaarden

Hoewel er in het geval van erfenis en schulden eerder wordt gekozen voor het volledig weigeren van de erfenis, wordt er ook vaak voor gekozen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Beneficiair aanvaarden wordt ook wel eens aanvaarden onder voorwaarden genoemd. Er wordt meestal voor beneficiair aanvaarden gekozen als de erfgenaam al enige vermoedens heeft dat de schulden hoger zijn dan het bezit. Bij beneficiair aanvaarden wordt de nalatenschap afgewikkeld volgens bijzondere regels. Dit betekent dat er meer werk en tijd in zit en dat er extra kosten bij komen kijken. Ook als u kiest voor beneficiair aanvaarden moet u eerst een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank of u doet dit met een volmacht via de notaris.

Beneficiair aanvaarden gaat volgens een wettelijke vereffeningsprocedure waarbij er een opsomming wordt gemaakt van de schulden en het bezit van de overledene. De eventuele schulden hoeft u niet zelf te betalen. Pas op dat u eventueel wel privé kosten verschuldigd kan zijn als u een deskundige heeft ingehuurd en die kosten niet uit het vermogen van de overledene kunnen worden betaald. Mochten de opbrengsten uiteindelijk toch hoger zijn dan de schulden, dan ontvangt u deze opbrengsten. Van de bezittingen ontvangt u niks totdat er zekerheid is dat de schulden allemaal zijn betaald. Beneficiair aanvaarden is dus een goed alternatief als u niet zeker bent van de financiële situatie van de overledene.

Schulden erven als minderjarige

Namens een minderjarige zijn er alleen de mogelijkheden beneficiair aanvaarden of de erfenis verwerpen. Er is geen andere keuze mogelijk. Als er drie maanden na het overlijden zijn verstreken staat in de wet opgenomen dat de erfenis door de minderjarige automatisch beneficiair is aanvaard. Dit is ter bescherming van de minderjarige, want anders wordt hij of zij op jonge leeftijd al onwetend opgezadeld met schulden.

Gouden tip omtrent erfenis en schulden

Het is altijd slim om (indien mogelijk) vooraf na te gaan of de overledene schulden had voordat u de erfenis accepteert. Dit scheelt veel tijd, moeite én vooral geld natuurlijk.