Digitale nalatenschap

Digitale nalatenschap - Eigen Stijl uitvaartzorg
okt 23, 2022

Het verliezen van een dierbare is ingrijpend en verdrietig. Ondanks alle emoties moet er veel worden geregeld, zoals het organiseren van de uitvaart, het afscheid en financiën. Nabestaanden wacht daarnaast een flinke klus met het verwijderen of wijzigen van online zaken, zoals profielen, accounts, data en bestanden en het achterhalen van wachtwoorden. Hieronder leggen wij uit wat uw digitale nalatenschap is en wat u nu al kunt regelen voor uw digitale leven na overlijden.

Waar bestaat uw digitale nalatenschap uit?

Door de toename van computer- en internetgebruik groeit ons digitale bezit. Iedere internetgebruiker maakt talloze accounts aan, schrijft e-mails, bewaart foto’s en bestanden op zijn computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Ook worden steeds meer gegevens opgeslagen ‘in de cloud’, bijvoorbeeld in Google Drive of Dropbox. Uw nabestaanden zullen het fijn vinden als u vooraf heeft aangegeven wat er met uw digitale bestanden, profielen, accounts en abonnementen moet gebeuren. En hoe zij uw wachtwoorden en toegangscodes kunnen achterhalen.

Wat gebeurt er als u niets regelt voor uw digitale zaken?

U kunt er natuurlijk voor kiezen om niets vast te leggen. Uw nabestaanden bepalen dan wat er met de sociale netwerken, accounts en de bestanden op uw laptop, computer, mobiele telefoon of tablet gebeurt. Zij moeten daarvoor beslissingen nemen over dingen die voor u heel persoonlijk waren. Dit kan erg moeilijk zijn. Daarnaast is het lastig om dingen te regelen zonder de juiste informatie, zoals inloggegevens van profielen en accounts. Ook kan het zo zijn dat uw accounts en profielen heeft waarvan niemand weet dat ze bestaan. Zoals een account van een datingwebsite of vacaturebank.

Naast het feit dat het misschien onwenselijk is dat de accounts actief blijven, kan het ook nog zo zijn dat u bepaalde tegoeden of abonnementen heeft, bijvoorbeeld op PayPal, Blendle of iTunes. Kortom: u kunt u voorstellen dat het voor uw nabestaanden een bijna onmogelijke opgave is om te bedenken wat er met uw digitale nalatenschap moet gebeuren als u uw wensen niet heeft aangegeven.

Hoe kunt u uw wensen vastleggen?

Er zijn verschillende manieren om vast te leggen wat er met uw digitale leven moet gebeuren na uw overlijden:

  • Net als bij uw fysieke nalatenschap, kunt u ook uw digitale bezittingen in een testament laten vastleggen. Zo weten uw nabestaanden wat uw wensen zijn. Een testament kan helpen ruzie of onenigheid te voorkomen. En zorgt ervoor dat wat u wilt dat er met uw nalatenschap gebeurt, ook wordt nagekomen.
  • U kunt via de notaris ook een online executeur benoemen. Dit kan dezelfde persoon zijn als de executeur voor uw testament, maar dat hoeft niet. De online executeur handelt na uw overlijden uw digitale nalatenschap af. U bespreekt vooraf samen wat er met uw digitale nalatenschap moet gebeuren. De executeur krijgt dus toegang tot al uw gegevens, zoals uw inloggegevens.
  • Met een wilsbeschikking of codicil kunt u aangeven wat uw wensen zijn voor uw accounts, bestanden en profielen. Dit is een handgeschreven document (niet getypt), waarop u uw wensen, de datum en een handtekening zet. Het document is dan rechtsgeldig. U kunt een kopie laten bewaren bij de notaris, maar dat hoeft niet.
  • Beschrijf wat er met uw accounts, bestanden en profielen moet gebeuren in een (getypt) document. U kunt zo zelf op papier vastleggen wat u wil dat er met uw accounts gebeurt na uw dood. Bewaar dit document ergens waarvan u weet dat uw nabestaanden het daar zullen vinden. Dit papier is handig, maar niet rechtsgeldig als het is getypt en er geen datum of handtekening op staat. Hierdoor zijn uw nabestaanden niet verplicht uw wensen uit te voeren.
  • Een andere mogelijkheid is om een zogenoemde digitale kluis aan te maken. In zo’n kluis kunt u vastleggen wat er moet gebeuren met uw profielen en uw wachtwoorden en andere inloggegevens opslaan. U kunt nabestaanden machtigen om uw digitale kluis te openen.

Een hele klus, maar wij helpen u

Het is verstandig om uw nabestaanden te laten weten wat er met uw digitale nalatenschap moet gebeuren na uw overlijden. Met deze checklist voor nabestaanden helpen we u inzichtelijk maken waar u online actief bent en of uw accounts bijvoorbeeld wel of niet moeten worden verwijderd. Zo voorkomt u dat uw nabestaanden straks lastige keuzes moeten maken over uw online accounts.

Vooraf alles op papier

Vooruitdenken omtrent uw overlijden is soms goed. We denken dan niet alleen aan uw wensen omtrent de uitvaart, maar ook over andere zaken.
Eigen Stijl uitvaartzorg heeft voor deze verschillende zaken formulieren en handige lijsten opgesteld. Zo heeft u duidelijk op papier staan wat uw wensen zijn. Dit is niet alleen handig voor uzelf, maar ook voor uw nabestaanden. U vindt deze formulieren hier op onze website.

Bianca Tange