Voorbeeldteksten op een dankbetuiging

Hieronder vindt u verschillende teksten die u kunt gebruiken op een dankbetuiging.

Het heeft ons goed gedaan, dat wij zoveel blijken van vriendschap en medeleven mochten ontvangen na het overlijden / heengaan van

Naam

Wij hebben dat zeer gewaardeerd en betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

***

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven, welke wij mochten ontvangen na het overlijden van

Naam

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem/haar missen.

Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

***

Wij willen u persoonlijk bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als familie hebben gekregen, tijdens het ziekbed en na het overlijden van

Naam

Woorden schieten te kort, wij troosten ons met de gedachte dat [ Naam ] voortleeft in de harten van velen.

***

Na het overlijden en bij de begrafenis / crematie van

Naam

hebben wij vele blijken van deelneming en medeleven van u mogen ontvangen. Hiervoor zijn wij u allen zeer dankbaar.

***

Hiermee willen wij u bedanken voor uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen / periode na het overlijden van

Naam

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.

***

Voor de vele blijken van betrokkenheid na het overlijden van

Naam

wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen heel hartelijk bedanken. Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij/zij was en hoe hij/zij werd gewaardeerd.

***

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden van

Naam

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis / crematie of andere blijken van deelneming zijn ons tot steun geweest.

***

Gesterkt door de hartelijke bewijzen van vriendschap en medeleven na het overlijden van

Naam

betuigen wij u onze hartelijke dank.