Bankzaken regelen na een overlijden

Bianca TangeNieuws

Bankzaken regelen na een overlijden - Tips - Eigen Stijl Uitvaartzorg

In onze voorgaande blog hebben wij u verteld welke instanties ingelicht dienen te worden na een overlijden. Hierbij komen ook financiën kijken. U moet immers ook bankzaken regelen na een overlijden, ondanks dat u hier liever niet mee bezig wilt zijn. Mensen vragen zich o.a. af wat er met de bankrekening van uw dierbare gebeurt? En of men nog bij het geld van de en/of- rekening kan?

Bankzaken regelen na een overlijden

Om het u zo overzichtelijk mogelijk te maken hebben wij de meest voorkomende bankzaken rondom een overlijden, hieronder voor u op een rijtje gezet.

Kunnen nabestaanden bij een bankrekening na overlijden?

De algemene regel is dat rekeningen die alleen op naam van de overledene staan worden geblokkeerd zodra bericht van overlijden is ontvangen. Dit betekent dat de erfgenamen geen geld kunnen opnemen van deze rekeningen.

En/of rekeningen

Een en/of-rekening is een rekening die zowel samen als alleen gebruikt kan worden. Bij de meeste banken wordt na het overlijden van één van de rekeninghouders de zogenaamde en/of rekening niet (of gedeeltelijk) geblokkeerd. Dit hangt af van de overeenkomst met de betreffende bank.

Geblokkeerde rekening

Over het tegoed op een geblokkeerde rekening kan in beginsel niet beschikt worden. Geblokkeerde rekeningen kunnen worden gedeblokkeerd op verzoek van de gezamenlijke erfgenamen. Dit kan na het overleggen van een verklaring van erfrecht. Bij de meeste banken kan direct na het overleggen van de verklaring van erfrecht over de rekening worden beschikt.

Noodzakelijke betalingen

Het kan zijn, dat er zonder uitstel bepaalde betalingen gedaan moeten worden. U kunt in dat geval contact opnemen met de bank. Vaak is het mogelijk bepaalde noodzakelijke betalingen door te laten gaan. Zeker als ze te maken hebben met de voortzetting van het huishouden van nabestaanden van de overledene.

Volmachten

Volmachten voor rekeningen komen altijd te vervallen door overlijden. U kunt hiernaar informeren bij uw bank. Als iemand komt te overlijden, kunt u bij uw bank vragen naar hun:

  • policy ten aanzien van rekeningen;
  • deposito’s;
  • effecten etc.

Ook kan de bank u vertellen in welke gevallen u een verklaring van erfrecht nodig heeft.

Verschil machtigingen aan bank en machtigingen tot automatische incassobetalingen

Omdat hier nogal wat misverstanden over bestaan, volgt hieronder een toelichting.

Machtigingen aan bank/giro

Hier geeft de rekeninghouder aan de bank opdracht om periodiek de huur, de hypotheek etc. te betalen. De rekeninghouder vraagt aan de bank of zij ‘automatisch’ (bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag), op de door de rekeninghouder aangegeven rekening willen storten.

Machtiging automatische incasso

Machtigingen tot automatische incasso’s zijn toestemmingen aan bedrijven en organisaties. Hiermee laat men regelmatig aan hen verschuldigde bedragen van uw rekening te laten afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan de betaling van water, gas, tijdschriftabonnementen etc. Het stopzetten van deze ‘betalingen’ moet via deze bedrijven zelf geregeld worden.

Pincodes

Het is niet aan te bevelen pincodes ergens te vermelden. Ook niet ten behoeve van nabestaanden. De pincode is rekening/persoonsgebonden en het bekendmaken van deze code kan leiden tot misbruik. Als er een gezamenlijke en/of rekening is, beschikt de andere mederekeninghouder over een eigen pincode. Hij of zij heeft de pincode dan ook niet nodig.

Vragen omtrent bankzaken regelen na een overlijden

Heeft u vragen omtrent bankzaken regelen na een overlijden? Stel ze ons dan gerust. Ook hier zijn we voor om u bij te ondersteunen en te helpen.
Ook na de door ons verzorgde uitvaart van uw dierbare, kunt u ons ten alle tijden contacteren bij vragen. Wij helpen en ondersteunen u graag.